Описание на апартаментПодземни гаражи

  • Рожен 2, Бл. 3, разползага с 24 подземни гаража
https://rn3d14.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/07/belstroy-garage-1280x1144-1-1-640x640.jpg