Търсене

  • +359 2 8131012
  • +359 887 214765

2-стайни

Блок:Апартамент:Тип:Площ: м2Етаж:Статус:
бл.04Апартамент № 012-стаен74.00ет.01свободен
бл.04Апартамент № 542-стаен88.5ет.10свободен
бл.04Апартамент № 562-стаен66.9ет.10свободен
бл.01Апартамент № 012-стаен58.4ет.01продаден
бл.01Апартамент № 042-стаен80.0ет.01продаден
бл.01Апартамент № 052-стаен72.2ет.01продаден
бл.01Апартамент № 062-стаен66.4ет.02продаден
бл.01Апартамент № 072-стаен64.7ет.02продаден
бл.01Апартамент № 082-стаен64.7ет.02продаден
бл.01Апартамент № 092-стаен66.4ет.02продаден
бл.01Апартамент № 122-стаен66.4ет.03продаден
бл.01Апартамент № 132-стаен64.7ет.03продаден
бл.01Апартамент № 142-стаен64.7ет.03продаден
бл.01Апартамент № 152-стаен66.4ет.03продаден
бл.01Апартамент № 182-стаен66.4ет.04продаден
бл.01Апартамент № 192-стаен64.7ет.04продаден
бл.01Апартамент № 202-стаен64.7ет.04продаден
бл.01Апартамент № 212-стаен66.4ет.04продаден
бл.01Апартамент № 242-стаен66.4ет.05продаден
бл.01Апартамент № 252-стаен64.7ет.05продаден
бл.01Апартамент № 262-стаен64.7ет.05продаден
бл.01Апартамент № 272-стаен66.4ет.05продаден
бл.01Апартамент № 302-стаен66.4ет.06продаден
бл.01Апартамент № 312-стаен64.7ет.06продаден
бл.01Апартамент № 322-стаен64.7ет.06продаден
бл.01Апартамент № 332-стаен66.4ет.06продаден
бл.01Апартамент № 362-стаен66.4ет.07продаден
бл.01Апартамент № 372-стаен64.7ет.07продаден
бл.01Апартамент № 382-стаен64.7ет.07продаден
бл.01Апартамент № 392-стаен66.4ет.07продаден
бл.01Апартамент № 422-стаен66.4ет.08продаден
бл.01Апартамент № 432-стаен64.7ет.08продаден
бл.01Апартамент № 442-стаен64.7ет.08продаден
бл.01Апартамент № 452-стаен66.4ет.08продаден
бл.01Апартамент № 492-стаен66.4ет.09продаден
бл.01Апартамент № 502-стаен66.4ет.09продаден
бл.01Апартамент № 522-стаен92.9ет.10продаден
бл.01Апартамент № 532-стаен92.9ет.10продаден
бл.01Апартамент № 542-стаен99.8ет.10продаден
бл.02Апартамент № 012-стаен88.4ет.01продаден
бл.02Апартамент № 022-стаен98.6ет.01продаден
бл.02Апартамент № 042-стаен62.0ет.01продаден
бл.02Апартамент № 052-стаен62.9ет.02продаден
бл.02Апартамент № 062-стаен54.9ет.02продаден
бл.02Апартамент № 072-стаен49.4ет.02продаден
бл.02Апартамент № 082-стаен57.9ет.02продаден
бл.02Апартамент № 092-стаен53.0ет.02продаден
бл.02Апартамент № 102-стаен62.9ет.03продаден
бл.02Апартамент № 112-стаен54.9ет.03продаден
бл.02Апартамент № 122-стаен49.4ет.03продаден
бл.02Апартамент № 132-стаен57.9ет.03продаден
бл.02Апартамент № 142-стаен53.0ет.03продаден
бл.02Апартамент № 152-стаен62.9ет.04продаден
бл.02Апартамент № 162-стаен54.9ет.04продаден
бл.02Апартамент № 172-стаен49.4ет.04продаден
бл.02Апартамент № 182-стаен57.9ет.04продаден
бл.02Апартамент № 192-стаен53.0ет.04продаден
бл.02Апартамент № 202-стаен62.9ет.05продаден
бл.02Апартамент № 212-стаен54.9ет.05продаден
бл.02Апартамент № 222-стаен49.4ет.05продаден
бл.02Апартамент № 232-стаен57.9ет.05продаден
бл.02Апартамент № 242-стаен53.0ет.05продаден
бл.02Апартамент № 252-стаен62.9ет.06продаден
бл.02Апартамент № 262-стаен54.9ет.06продаден
бл.02Апартамент № 272-стаен49.4ет.06продаден
бл.02Апартамент № 282-стаен57.9ет.06продаден
бл.02Апартамент № 292-стаен53.0ет.06продаден
бл.02Апартамент № 302-стаен62.9ет.07продаден
бл.02Апартамент № 312-стаен54.9ет.07продаден
бл.02Апартамент № 322-стаен49.4ет.07продаден
бл.02Апартамент № 332-стаен57.9ет.07продаден
бл.02Апартамент № 342-стаен53.0ет.07продаден
бл.02Апартамент № 352-стаен62.9ет.08продаден
бл.02Апартамент № 362-стаен54.9ет.08продаден
бл.02Апартамент № 372-стаен49.4ет.08продаден
бл.02Апартамент № 382-стаен57.9ет.08продаден
бл.02Апартамент № 392-стаен53.0ет.08продаден
бл.02Апартамент № 432-стаен80.7ет.10продаден
бл.03Апартамент № 012-стаен88.4ет.01продаден
бл.03Апартамент № 022-стаен98.6ет.01продаден
бл.03Апартамент № 042-стаен62.0ет.01продаден
бл.03Апартамент № 052-стаен62.9ет.02продаден
бл.03Апартамент № 062-стаен54.9ет.02продаден
бл.03Апартамент № 072-стаен49.4ет.02продаден
бл.03Апартамент № 082-стаен57.9ет.02продаден
бл.03Апартамент № 092-стаен53.0ет.02продаден
бл.03Апартамент № 102-стаен62.9ет.03продаден
бл.03Апартамент № 112-стаен54.9ет.03продаден
бл.03Апартамент № 122-стаен49.4ет.03продаден
бл.03Апартамент № 132-стаен57.9ет.03продаден
бл.03Апартамент № 142-стаен53.0ет.03продаден
бл.03Апартамент № 152-стаен62.9ет.04продаден
бл.03Апартамент № 162-стаен54.9ет.04продаден
бл.03Апартамент № 172-стаен49.4ет.04продаден
бл.03Апартамент № 182-стаен57.9ет.04продаден
бл.03Апартамент № 192-стаен53.0ет.04продаден
бл.03Апартамент № 202-стаен62.9ет.05продаден
бл.03Апартамент № 212-стаен54.9ет.05продаден
бл.03Апартамент № 222-стаен49.4ет.05продаден
бл.03Апартамент № 232-стаен57.9ет.05продаден
бл.03Апартамент № 242-стаен53.0ет.05продаден
бл.03Апартамент № 252-стаен62.9ет.06продаден
бл.03Апартамент № 262-стаен54.9ет.06продаден
бл.03Апартамент № 272-стаен49.4ет.06продаден
бл.03Апартамент № 282-стаен57.9ет.06продаден
бл.03Апартамент № 292-стаен53.0ет.06продаден
бл.03Апартамент № 302-стаен62.9ет.07продаден
бл.03Апартамент № 312-стаен54.9ет.07продаден
бл.03Апартамент № 322-стаен49.4ет.07продаден
бл.03Апартамент № 332-стаен57.9ет.07продаден
бл.03Апартамент № 342-стаен53.0ет.07продаден
бл.03Апартамент № 352-стаен62.9ет.08продаден
бл.03Апартамент № 362-стаен54.9ет.08продаден
бл.03Апартамент № 372-стаен49.4ет.08продаден
бл.03Апартамент № 382-стаен57.9ет.08продаден
бл.03Апартамент № 392-стаен53.0ет.08продаден
бл.03Апартамент № 432-стаен80.7ет.10продаден
бл.04Апартамент № 062-стаен65.1ет.02продаден
бл.04Апартамент № 072-стаен61.2ет.02продаден
бл.04Апартамент № 082-стаен62.1ет.02продаден
бл.04Апартамент № 112-стаен66.3ет.02продаден
бл.04Апартамент № 122-стаен65.1ет.03продаден
бл.04Апартамент № 132-стаен61.2ет.03продаден
бл.04Апартамент № 142-стаен62.1ет.03продаден
бл.04Апартамент № 172-стаен66.3ет.03продаден
бл.04Апартамент № 182-стаен65.1ет.04продаден
бл.04Апартамент № 192-стаен61.2ет.04продаден
бл.04Апартамент № 202-стаен62.1ет.04продаден
бл.04Апартамент № 232-стаен66.3ет.04продаден
бл.04Апартамент № 242-стаен65.1ет.05продаден
бл.04Апартамент № 252-стаен61.2ет.05продаден
бл.04Апартамент № 262-стаен62.1ет.05продаден
бл.04Апартамент № 292-стаен66.3ет.05продаден
бл.04Апартамент № 302-стаен65.1ет.06продаден
бл.04Апартамент № 312-стаен61.2ет.06продаден
бл.04Апартамент № 322-стаен62.1ет.06продаден
бл.04Апартамент № 352-стаен66.3ет.06продаден
бл.04Апартамент № 362-стаен65.1ет.07продаден
бл.04Апартамент № 372-стаен61.2ет.07продаден
бл.04Апартамент № 382-стаен62.1ет.07продаден
бл.04Апартамент № 412-стаен66.3ет.07продаден
бл.04Апартамент № 422-стаен65.1ет.08продаден
бл.04Апартамент № 432-стаен61.2ет.08продаден
бл.04Апартамент № 442-стаен62.1ет.08продаден
бл.04Апартамент № 472-стаен66.3ет.08продаден
бл.04Апартамент № 482-стаен65.4ет.09продаден
бл.04Апартамент № 532-стаен66.3ет.09продаден
бл.04Апартамент № 572-стаен62.0ет.10продаден
бл.05Апартамент № 012-стаен64.4ет.01продаден
бл.05Апартамент № 022-стаен67.6ет.01продаден
бл.05Апартамент № 032-стаен67.6ет.01продаден
бл.05Апартамент № 042-стаен58.158.1продаден
бл.05Апартамент № 052-стаен67.7ет.01продаден
бл.05Апартамент № 072-стаен61.6ет.02продаден
бл.05Апартамент № 082-стаен59.2ет.02продаден
бл.05Апартамент № 092-стаен64.6ет.02продаден
бл.05Апартамент № 102-стаен66.4ет.02продаден
бл.05Апартамент № 132-стаен61.6ет.03продаден
бл.05Апартамент № 142-стаен59.2ет.03продаден
бл.05Апартамент № 152-стаен64.6ет.03продаден
бл.05Апартамент № 162-стаен66.4ет.03продаден
бл.05Апартамент № 192-стаен61.6ет.04продаден
бл.05Апартамент № 202-стаен59.2ет.04продаден
бл.05Апартамент № 212-стаен64.6ет.04продаден
бл.05Апартамент № 222-стаен66.4ет.04продаден
бл.05Апартамент № 252-стаен61.6ет.05продаден
бл.05Апартамент № 262-стаен59.2ет.05продаден
бл.05Апартамент № 272-стаен64.6ет.05продаден
бл.05Апартамент № 282-стаен66.4ет.05продаден
бл.05Апартамент № 312-стаен61.6ет.06продаден
бл.05Апартамент № 322-стаен59.2ет.06продаден
бл.05Апартамент № 332-стаен64.6ет.06продаден
бл.05Апартамент № 342-стаен66.4ет.06продаден
бл.05Апартамент № 372-стаен61.6ет.07продаден
бл.05Апартамент № 382-стаен59.2ет.07продаден
бл.05Апартамент № 392-стаен64.6ет.07продаден
бл.05Апартамент № 402-стаен66.4ет.07продаден
бл.05Апартамент № 432-стаен61.6ет.08продаден
бл.05Апартамент № 442-стаен59.2ет.08продаден
бл.05Апартамент № 452-стаен64.6ет.08продаден
бл.05Апартамент № 462-стаен66.4ет.08продаден
бл.05Апартамент № 482-стаен66.9ет.09продаден
бл.05Апартамент № 502-стаен66.3ет.09продаден
бл.05Апартамент № 522-стаен94.8ет.10продаден
бл.05Апартамент № 532-стаен90.2ет.10продаден
бл.05Апартамент № 542-стаен93.8ет.10продаден
бл.06Апартамент № 022-стаен56.8ет.01продаден
бл.06Апартамент № 032-стаен58.1ет.01продаден
бл.06Апартамент № 042-стаен51.5ет.02продаден
бл.06Апартамент № 052-стаен60.1ет.02продаден
бл.06Апартамент № 062-стаен67.4ет.02продаден
бл.06Апартамент № 072-стаен67.3ет.02продаден
бл.06Апартамент № 082-стаен51.5ет.03продаден
бл.06Апартамент № 092-стаен60.1ет.03продаден
бл.06Апартамент № 102-стаен67.4ет.03продаден
бл.06Апартамент № 112-стаен67.3ет.03продаден
бл.06Апартамент № 122-стаен51.5ет.04продаден
бл.06Апартамент № 132-стаен60.1ет.04продаден
бл.06Апартамент № 142-стаен67.4ет.04продаден
бл.06Апартамент № 152-стаен67.3ет.04продаден
бл.06Апартамент № 162-стаен51.5ет.05продаден
бл.06Апартамент № 172-стаен60.1ет.05продаден
бл.06Апартамент № 182-стаен67.4ет.05продаден
бл.06Апартамент № 192-стаен67.3ет.05продаден
бл.06Апартамент № 202-стаен51.5ет.06продаден
бл.06Апартамент № 212-стаен60.1ет.06продаден
бл.06Апартамент № 222-стаен67.4ет.06продаден
бл.06Апартамент № 232-стаен67.367.3продаден
бл.06Апартамент № 242-стаен51.5ет.07продаден
бл.06Апартамент № 252-стаен60.1ет.07продаден
бл.06Апартамент № 262-стаен67.4ет.07продаден
бл.06Апартамент № 272-стаен67.3ет.07продаден
бл.06Апартамент № 292-стаен67.9ет.08продаден
бл.06Апартамент № 302-стаен69.0ет.08продаден
бл.06Апартамент № 312-стаен97.1ет.09продаден
бл.06Апартамент № 322-стаен94.3ет.09продаден
Hotspots Background

Продаден

Продаден

Продаден

Блок 4

Блок 4 Апартаменти
РЗП сутеренм2312.8
РЗП жилищам24154.9
Едностайни Апартаментибр.4
Двустайни Апартаментибр.34
Тристайни Апартаментибр.19
Гаражибр.4
Мазетабр.24
офисибр.1

Продаден

Продаден

Продаден

×
×

Cart