Блок 4 с акт 16

начало » Новини » Блок 4 с акт 16

31.01.2019

На 29.1.2019 г. назначената от ДНСК комисия, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитания и съгласно представената документация, състави протокол образец 16 (Акт 16) за блок № 4 от жилищен парк Рожен.

В ход са строителните работи по последната сграда от комплекса - блок 8 и търговска сграда.