Блок 5 с разрешение за ползване

начало » Новини » Блок 5 с разрешение за ползване

24.03.2017


На 24.03.2017 г. блок 5 получи разрешение за ползване.