Блок 6 с акт 16

начало » Новини » Блок 6 с акт 16

11.05.2015


На 8.5.2015 г. назначената от ДНСК комисия, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитания и съгласно представената документация, състави протокол образец 16 (Акт 16) за блок № 6 от жилищен парк Рожен.